Encore ene fois ene humble travail de Imam Abdul Mustfa lor topic Eski li permissible pou dire “Ya Rasoulallah (s.a.w)”

Click to download:

li permissible pour dire Ya RasoulAllah (swallallahu ‘alaihi wa sallam) depuis loin